top of page
compose.png

Tento webinár zaznamenali fínski partneri na jeseň 2020.

Poskytne vám prehľad o dynamickom hodnotení a o tom, ako ho používať vo vašej triede CLIL.

​​

Nájdite niekoľko scén SWYK nahraných s fínčinou  Študenti:  

bottom of page