top of page
compose.png

Tím Edinburgh PbC vytvoril a spustil 30. októbra 2020 webinár pre študentov, ktorí sa pripravujú ako učitelia moderných jazykov.


Webinár pozostával z:

  • Vítanie

  • Udalosť Ukáž, čo vieš, založená na spravodajstve

  • Príspevky zamestnancov k témam Čo je to SWYK, Pluriliterate Citizens a formatívne dynamické hodnotenie

  • Úloha študenta v oddelených miestnostiach

  • Plénum spájajúce nápady z oddelených miestností

Tu je odkaz na záznam z dokončeného webináru (oddelené miestnosti neboli zaznamenané)

download.png
folder.png

Zdroje na spustenie vlastného webinára

Tu sme prevzali zdroje z webináru 1 a vytvorili sme samostatný zdroj, ktorý môžete použiť alebo prispôsobiť na lepšie porozumenie ukážke toho, čo viete.

Skladá sa z komentovanej prezentácie v programe Powerpoint, ktorá obsahuje odkazy na Newscast SWYK a ďalšie videoklipy. Poznámky v súbore Powerpoint obsahujú skript rozprávania.  

Nasleduje aj doplnkový materiál vo formáte Word a PDF:

Samostatný zdroj ako Powerpoint  (Ak si chcete prehrať rozprávanie a použiť odkazy, stiahnite si prezentáciu a otvorte ju v počítači v programe Powerpoint ).

Doplnkový materiál vo formáte Word

Doplnkový materiál vo formáte PDF

bottom of page